" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget