" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής4/6/18

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε. και καταγγελία των αιρετών

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι οι μεταβολές των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ. 10/77657/Δ1/14-05-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/18-05-2018) θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι κατά τη διαδικασία των ετήσιων μεταβολών (τοποθετήσεων και βελτιώσεων) 2018.
Ως αιρετοί καταγγείλαμε τις παλινωδίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  που μια τόσο σοβαρή διαδικασία όπως αυτή των υπηρεσιακών μεταβολών την αντιμετώπισε με πρωτοφανή προχειρότητα! Ευτέλισε μια διαδικασία που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ενιαίο πλαίσιο για όλη την Ελλάδα. Αντί αυτού,  παρουσιάστηκε έως σήμερα το φαινόμενο άλλα ΠΥΣΠΕ να έχουν λάβει υπόψη τους τις φετινές μεταβολές των σχολικών μονάδων και άλλα όχι!
Οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας
Μένη Καραβά
Κία Ζέρβα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου