" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής31/5/18

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και για Δασκάλους που διδάσκουν Φυσική Αγωγή

Το ερωτηματολόγιο της παρακάτω υπερσύνδεσης αποτελεί μέρος της έρευνας της διδακτορικής διατριβής του συναδέλφου Μαντζιούκα Παναγιώτη και φέρει τον τίτλο: «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής  ως προς την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτισμική ετερότητα» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) καθώς και σε δασκάλους (ΠΕ 70) που τους έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής κυρίως στα ολιγοθέσια σχολεία. Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, περιέχει 19 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με εξαβάθμια κλίμακα Likert) και δίνετε μια απάντηση. Καμία απάντηση δε θεωρείται λανθασμένη.
Όσοι θέλουμε, απαντάμε στο ερωτηματολόγιο και βοηθάμε τον συνάδελφο στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  
Για να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο κάνετε κλικ στην παρακάτω υπερσύνδεση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου