" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "




Αδαμάντιος Κοραής



16/11/16

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05- Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ19/20- Πληροφορικής


Δείτε εδώ τις τοποθετήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου