" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής11/8/14

Τροποποίηση της με αρ.27/5-8-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιαςως προς τον πίνακα μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων & Οριστικοποίηση μεταθέσεων

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 28/11-08-2014 συνεδρίασε με θέματα:
1ο θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 27/5-8-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς τον πίνακα μεταθέσεων/ οριστικών τοποθετήσεων κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων.
2ο θέμα: Οριστικοποίηση μεταθέσεων- τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της με αρ. 27/5-8-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου