" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής12/9/13

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάταξη κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής- Τροποποίηση Πράξεων 36/ 10-9-2013 & 37/11-9-2013- Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 38/12-9-2013 Πράξη του,
Α) τοποθετεί προσωρινά τους μεταταχθέντες  εκπαιδευτικούς  κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες του Νομού, ως εξής: Τοποθετήσεις Φυσικής Αγωγής
Β) Τροποποιεί τις με αρ. 37/11-9-2013 και 36/10-9-2013 Πράξεις του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 3ο θέμα: «Προσωρινές τοποθετήσεις Δασκάλων λόγω Λειτουργικής Υπεραριθμίας» και ως προς το 1ο θέμα: «Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών)» αντίστοιχα, ως εξής: Τροποποίηση Πράξεων
Γ) Αποσπά τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες του Νομού,

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου