" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος ΚοραήςΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2013

Από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2013
Παρουσίαση του πρότζεκτ: "Η Χαλκίδα μέσα από τα μάτια των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου"

17/7/14

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 17 Ιουλίου 2014

Θέματα: 
1. Κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών
2. Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και 
3. Οριστικοποίηση κενών οργανικών θέσεων για τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Εύβοιας
Για να δείτε ολόκληρη την πράξη και τις κενές οργανικές θέσεις για τις μεταθέσεις πατήστε εδώ
Δήλωση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν από την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 έως και την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 14.00 :
1. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης τον Απρίλιο- Μάιο του 2014. 
2. Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας από προηγούμενα έτη και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης τον Απρίλιο- Μάιο του 2014. 
3. Όσοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν από το εξωτερικό μέχρι τις 31-8-2014 και υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης τον Απρίλιο- Μάιο του 2014. 
4. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις. 
5. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 της αριθμ. 88900/Δ1/6-6-2014 (ΦΕΚ 714,τγ’)Υ.Α.
Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.


15/7/14

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κατά το σχολικό έτος 2014-2015 καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης έως 25/7/2014. 
Για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έτους 2014.
Οι μετατιθέμενοι από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης περιοχής μετάθεσής τους ή στο αντίστοιχο ΚΕ.Δ.Δ.Υ από 16 έως 25 Ιουλίου 2014. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στη θέση μετάθεσής τους την επομένη της λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).
Για την απόφαση και τον πίνακα των μετατεθέντων πατήστε εδώ.

Σχολικές μονάδες με οργανικές υπεραριθμίες και κενές οργανικές θέσεις για υπεράριθμους

Για να δείτε τις σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες, τις κενές οργανικές θέσεις για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και να ενημερωθείτε για την προθεσμία υποβολής θετικής ή αρνητικής δήλωσης πατήστε εδώ

11/7/14

Ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μετά τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Επειδή μόλις χτες ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οφείλω να σας ενημερώσω σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε.
Όσον αφορά τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης θα σας ενημερώνω αμέσως μετά από κάθε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Οι διαδικασίες είναι οι εξής:
1. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για τον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων και διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών
2. Υποβολή δήλωσης (θετικής ή αρνητικής) υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που υποβιβάστηκαν
3. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για τον χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
4. Υποβολή δήλωσης προτίμησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
5. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για την τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισμός των κενών οργανικών θέσεων
6. Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, των εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση και των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση οργανικής θέσης
7. Ηλεκτρονική καταχώρηση των προτιμήσεων
8. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για την ανακοίνωση των μεταθέσεων

9/7/14

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε κενές και κενούμενες θέσεις Σχολικών Μονάδων Εύβοιας από τον Αξιολογικό Πίνακα

Βλάχος Αναστάσιος στο 6/θέσιο Δημ. Σχ. Κριεζών
Ακριώτης Κωνσταντίνος στο 4/θέσιο Δημ. Σχ. Καστέλλας 1ο
Χατζημιχαηλίδου Αναστασία στο 4/θέσιο Δημ. Σχ. Χαλκίδας 17ο
Μπούγας Άγγελος στο 4/θέσιο Δημ. Σχ. Φάρου Αυλίδας
Καραμπέρης Στέφανος στο 4/θέσιο Δημ. Σχ. Βατώντα
Κοκορδάτος Σπυρίδων στο 4/θέσιο Δημ. Σχ. Πισσώνα

Share it