" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος ΚοραήςΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2013

Από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2013
Παρουσίαση του πρότζεκτ: "Η Χαλκίδα μέσα από τα μάτια των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου"

14/5/15

15 Ιουνίου λήγουν τα μαθήματα στα Δημοτικά-Η εγκύκλιος για τις εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 - Λήξη σχολικού έτους 2014-2015

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου , ενώ τα μαθήματα φέτος θα λήξουν τη Δευτέρα 15-6-2015, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της Στ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

13/5/15

Προτάσεις για κατανομή και σύσταση οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών στο Ν. Εύβοιας

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο που απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ζητούσε να γίνουν προτάσεις για ίδρυση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων ώστε, μετά την προώθηση των προτάσεων, το Υπουργείο να προβεί στη σύσταση και κατανομή θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.
Ο Διευθυντής Α' /θμιας Εκπ/σης Εύβοιας κ. Ζημιανίτης Κωνσταντίνος, παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένος, κάλεσε όλα τα μέλη του ΠΥΣΠΕ ώστε να κάνουμε από κοινού τις προτάσεις λαμβάνοντας υπόψιν φυσικά όλα όσα αναγράφονταν στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Για να δείτε τις προτάσεις για την ίδρυση θέσεων κλάδων ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ19-20, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις προτάσεις για την ίδρυση θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 πατήστε εδώ

11/5/15

Έγγραφο του υπουργείου παιδείας για τη σύσταση οργανικών θέσεων


Σύμφωνα με τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη, το υπουργείο παιδείας απέστειλε στις περιφερειακές Δ/νσεις το παρακάτω έγγραφο, για σύσταση οργανικών θέσεων, και ζητά να σταλούν τα στοιχεία ως αύριο:
Προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε σύσταση και κατανομή θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ06 , ΠΕ011, ΠΕ16 παρακαλούμε να προτείνετε αριθμό θέσεων στις οποίες δύναται να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων κλάδων σε οργανική θέση στην Περιφερειακή Διεύθυνσή σας ανά περιοχή μετάθεσης και να ορίσετε τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σύσταση οργανικών θέσεων τον εν λόγω κλάδων.
Ειδικότερα 
Α. Για την κατανομή οργανικών θέσεων κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικών ΠΕ16 οι προτάσεις σας να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδες σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 
1. Οι οργανικές θέσεις που θα προταθούν για σύσταση να αφορούν κατά προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.
2. Για τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις να ληφθεί υπόψη και ομάδα σχολείων (στην οποία θα ανήκει υποχρεωτικά και το σχολείο που θα δοθεί η οργανική θέση).
3. Στην ομάδα σχολείων δύναται να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος) από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων . 
4. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν ή σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα (για τις περιπτώσεις που με βάση το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δικαιολογείται οργανική θέση σε σχολείο) ή όπου δεν δικαιολογείται οργανική θέση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα να γίνει σε ομάδα σχολείων που πρέπει να είναι όμορες ( αν δεν συμπληρωθεί το διδακτικό ωράριο σε μια ομάδα). Για την κατανομή των θέσεων θα ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις συγκρότησης ομάδων σχολείων που έχουν εκδοθεί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Επισυνάπτεται συνημμένος πίνακας Α1 προς συμπλήρωση.
Β. Επιπλέον στην περίπτωση των κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07 να έχουμε τις εισηγήσεις σας αναφορικά με τη δυνατότητα κατανομής θέσης σε ομάδα σχολείων, η οποία θα αποτελείται μόνο από 2 όμορες σχολικές μονάδες (με προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ). Στην εισήγησή σας επίσης να αναφέρετε τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης σας στις οποίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς και τυχόν προτάσεις σας αναφορικά με την δυνατότητα αυτή.
Επισυνάπτεται συνημμένος πίνακας Α2 προς συμπλήρωση.
Τα στοιχεία να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης ΠΕ (spudonpe@minedu.gov.gr) μέχρι Τρίτη 12.05.2015

Share it