" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής6/6/18

Οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων από την Πέμπτη 7 Ιουνίου έως την Τρίτη 12 Ιουνίου και ώρα 14.30. 
Δείτε στις παρακάτω υπερσυνδέσεις οδηγίες, το ΦΕΚ με τις οργανικές θέσεις και τη δήλωση προτίμησης.

4/6/18

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε. και καταγγελία των αιρετών

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι οι μεταβολές των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ. 10/77657/Δ1/14-05-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/18-05-2018) θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι κατά τη διαδικασία των ετήσιων μεταβολών (τοποθετήσεων και βελτιώσεων) 2018.
Ως αιρετοί καταγγείλαμε τις παλινωδίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  που μια τόσο σοβαρή διαδικασία όπως αυτή των υπηρεσιακών μεταβολών την αντιμετώπισε με πρωτοφανή προχειρότητα! Ευτέλισε μια διαδικασία που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ενιαίο πλαίσιο για όλη την Ελλάδα. Αντί αυτού,  παρουσιάστηκε έως σήμερα το φαινόμενο άλλα ΠΥΣΠΕ να έχουν λάβει υπόψη τους τις φετινές μεταβολές των σχολικών μονάδων και άλλα όχι!
Οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας
Μένη Καραβά
Κία Ζέρβα

31/5/18

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και για Δασκάλους που διδάσκουν Φυσική Αγωγή

Το ερωτηματολόγιο της παρακάτω υπερσύνδεσης αποτελεί μέρος της έρευνας της διδακτορικής διατριβής του συναδέλφου Μαντζιούκα Παναγιώτη και φέρει τον τίτλο: «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής  ως προς την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτισμική ετερότητα» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) καθώς και σε δασκάλους (ΠΕ 70) που τους έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής κυρίως στα ολιγοθέσια σχολεία. Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, περιέχει 19 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με εξαβάθμια κλίμακα Likert) και δίνετε μια απάντηση. Καμία απάντηση δε θεωρείται λανθασμένη.
Όσοι θέλουμε, απαντάμε στο ερωτηματολόγιο και βοηθάμε τον συνάδελφο στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  
Για να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο κάνετε κλικ στην παρακάτω υπερσύνδεση. 

25/5/18

Νέα προθεσμία μετά από ανάκληση των πράξεων των οργανικών υπεραριθμιών και των οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Επειδή συμμερίζομαι την αγωνία σας για την αναστάτωση που προέκυψε από την εγκύκλιο που απέστειλε χθες το Υπουργείο Παιδείας, σας ενημερώνω ότι, δυστυχώς, δεν την ανακάλεσε με αποτέλεσμα οι διαδικασίες οργανικών υπεραριθμιών και οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων να ανακληθούν και να ξεκινήσουν από την αρχή.
Γι' αυτόν τον λόγο συνεδριάσαμε σήμερα, εκτάκτως, με θέμα τον προσδιορισμό των επικαιροποιημένων οργανικών κενών και τη διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών και από σήμερα έως την Τετάρτη 30 Μαΐου  2018, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, θετική ή αρνητική δήλωση οργανικής υπεραριθμίας.

Οι σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

7/Θ 6ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3 υπεραριθμίες
6/Θ 11ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 υπεραριθμίες
8/Θ 12ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 υπεραριθμίες

Β. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 υπεραριθμία

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

2/Θ 12ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 υπεραριθμίες
2/Θ 33ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
5/Θ 2ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία

Β. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

3/Θ 2ο ΝΗΠ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
1/Θ ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
1/Θ ΝΗΠ. ΣΥΚΙΩΝ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
Όσον αφορά τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης θα σας ενημερώνω αμέσως μετά από κάθε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

Πάντα στη διάθεσή σας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση καθώς και για οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία χρειαστείτε.

24/5/18

ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΣΠΕ!!!


Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για άλλη μια φορά αποδεικνύει πόσο άσχετη και επικίνδυνη είναι! 
Με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα (24/5/18) σε όλες τις Διευθύνσεις, ζητάει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και των βελτιώσεων των εκπαιδευτικών εντός των ΠΥΣΠΕ οι μεταβολές των σχολικών μονάδων (καταργήσεις, υποβιβασμοί, προαγωγές, συγχωνεύσεις, ιδρύσεις) οι οποίες κοινοποιήθηκαν μόλις χθες (23/5/18) και, μάλιστα, μία ημέρα πριν λήξει η προθεσμία για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και των βελτιώσεων εντός ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο που είχαν αποστείλει στις 23/4/18 και συμπεριελάμβανε οδηγίες και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας τοποθετήσεων και βελτιώσεων εντός των ΠΥΣΠΕ με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου 2018. Τα περισσότερα ΠΥΣΠΕ της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα!!!
Εύχομαι να αναιρέσουν τη σημερινή εγκύκλιο διότι, αν δεν το κάνουν, αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαίδευσης η διαδικασία οργανικών υπεραριθμιών καθώς και των τοποθετήσεων και βελτιώσεων θα επαναληφθεί σε όσα ΠΥΣΠΕ υπάρχουν μεταβολές των σχολικών μονάδων!!!
Δείτε εδώ την εγκύκλιο με το χρονοδιάγραμμα και διαβάστε παρακάτω τη σημερινή εγκύκλιο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
Αποστολή με ηλεκτρονική ταχυδρομείο
Μαρούσι, 24-05-2018
Αρ. Πρωτ.:85556 /Ε2
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΠΡΟΣ:Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ.:Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης


ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε.»
Μετά από τη δημοσίευση της αριθμ. Φ.10/77657/Δ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 1774/ τ. Β/ 18-05-2018, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι μεταβολές των σχολικών μονάδων στις περιοχές ευθύνης σας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ