" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής27/6/18

Δήλωση προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχ. έτος 2018-2019

  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ προς το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχολικό έτος 2018-2019 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας μέχρι και την Παρασκευή  06-07-2018. Η δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν αφού υπογραφούν και με φαξ (2221077012) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (metath_apospas@dipe.eyv.sch.gr ή mail@dipe.eyv.sch.gr). Μετά την αποστολή της δήλωσης είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επιβεβαίωσή της στα τηλέφωνα 2221022986 και 2221027831. 

6/6/18

Οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων από την Πέμπτη 7 Ιουνίου έως την Τρίτη 12 Ιουνίου και ώρα 14.30. 
Δείτε στις παρακάτω υπερσυνδέσεις οδηγίες, το ΦΕΚ με τις οργανικές θέσεις και τη δήλωση προτίμησης.

4/6/18

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε. και καταγγελία των αιρετών

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι οι μεταβολές των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ. 10/77657/Δ1/14-05-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/18-05-2018) θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι κατά τη διαδικασία των ετήσιων μεταβολών (τοποθετήσεων και βελτιώσεων) 2018.
Ως αιρετοί καταγγείλαμε τις παλινωδίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  που μια τόσο σοβαρή διαδικασία όπως αυτή των υπηρεσιακών μεταβολών την αντιμετώπισε με πρωτοφανή προχειρότητα! Ευτέλισε μια διαδικασία που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ενιαίο πλαίσιο για όλη την Ελλάδα. Αντί αυτού,  παρουσιάστηκε έως σήμερα το φαινόμενο άλλα ΠΥΣΠΕ να έχουν λάβει υπόψη τους τις φετινές μεταβολές των σχολικών μονάδων και άλλα όχι!
Οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας
Μένη Καραβά
Κία Ζέρβα

31/5/18

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και για Δασκάλους που διδάσκουν Φυσική Αγωγή

Το ερωτηματολόγιο της παρακάτω υπερσύνδεσης αποτελεί μέρος της έρευνας της διδακτορικής διατριβής του συναδέλφου Μαντζιούκα Παναγιώτη και φέρει τον τίτλο: «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής  ως προς την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτισμική ετερότητα» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) καθώς και σε δασκάλους (ΠΕ 70) που τους έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής κυρίως στα ολιγοθέσια σχολεία. Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, περιέχει 19 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με εξαβάθμια κλίμακα Likert) και δίνετε μια απάντηση. Καμία απάντηση δε θεωρείται λανθασμένη.
Όσοι θέλουμε, απαντάμε στο ερωτηματολόγιο και βοηθάμε τον συνάδελφο στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  
Για να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο κάνετε κλικ στην παρακάτω υπερσύνδεση.