" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος ΚοραήςΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2013

Από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2013
Παρουσίαση του πρότζεκτ: "Η Χαλκίδα μέσα από τα μάτια των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου"

15/10/14

Προσλήψεις 166 αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60.50)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 166 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων. 
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 16 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

14/10/14

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Δασκάλων & Νηπιαγωγών)- Δ' Φάση

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 46/14-10-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων & Νηπιαγωγών)
ΘΕΜΑ 3ο : Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ 4ο : Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου
ΘΕΜΑ 5ο : Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση της με αρ. 39/19-09-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 2ο θέμα: «Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης)»

12/10/14

13 οι ενότητες του «Κοινωνικού Σχολείου» με Προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ

Δεκατρείς ενότητες περιλαμβάνει το «Κοινωνικό Σχολείﻨ, τα οποίο σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας έχει προβλεφτεί κονδύλι, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ. 
Ειδικότερα το πρόγραμμα εστιάζει σε δεκατρείς (13) διακριτούς θεματικούς άξονες παρέμβασης για τους οποίους δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε επίπεδο μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων με στόχο να οδηγήσει σε περιορισμό των προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία και την ποιότητα ζωής των μαθητών.
Οι δεκατρείς αυτοί άξονες είναι:
1. Διατροφή
2. Άθληση
3.Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες
4. Διαδίκτυο
5. Χουλιγκανισμός στα σχολεία
6. Ατυχήματα στα σχολεία
7. Αισθητική στα σχολεία
8. Ολυμπισμός & Κοινωνία
9. Σεξουαλική Αγωγή
10. Ρατσισμός & Ανθρώπινα δικαιώματα
11. Ναρκωτικά
12. Αλκοόλ
13. Κάπνισμα
Ομάδες στόχου του «Κοινωνικού Σχολείου» είναι:
• Οι μαθητές των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του συνόλου της χώρας
• Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Οι γονείς μαθητών με ιδιαίτερη στόχευση στους συλλόγους γονέων
Σκοπός του υπουργείου Παιδείας, είναι η μέγιστη δυνατή διάχυση της παρεμβατικής αξίας των μηνυμάτων της επιμέρους θεματολογίας που εμπεριέχει.
Τα μηνύματα αυτά μαζί με άλλες μορφές Παρέμβασης, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, βοηθούν για μια βραχυπρόθεσμη, αλλά κυρίως για μια μακροπρόθεσμη αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς του ατόμου σε μια σειρά από σημαντικά θέματα υγείας που είναι εφικτό να προβλεφθούν και αντιμετωπισθούν μέσα από την πρόληψη των αιτίων δημιουργίας τους, ή τον περιορισμό των παραγόντων που συντελούν στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της συχνότητας εμφάνισης τους και των συνεπειών που αυτά έχουν.
Επιδίωξη του ΥΠΑΙΘ, είναι:
• Η ενημέρωση, παρακίνηση των ομάδων στόχου για την υιοθέτηση ενός υγιέστερου τρόπου διαβίωσης αλλά και πρόληψης και προαγωγής της ατομικής τους και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας
. • Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών σε βασικά θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας τους (βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας).
• Η ενδυνάμωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών και των γονέων να προασπίσουν και προάγουν την υγεία των παιδιών.
• Η υποβοήθηση της μείωσης στο σύνολο της χώρας, της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών και προβλημάτων υγείας, αλλά και της επίπτωσης που αυτά έχουν τόσο σε ατομικό επίπεδο.

9/10/14

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 119 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 74 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε εδώ.

Share it