" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής18/7/16

Από αύριο οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση

Από αύριο 19 Ιουλίου και μέχρι τις 25 του ίδιου μήνα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για εργασία στην Ειδική Εκπαίδευση να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενταχθούν στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς των κλάδων  ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50».
 Τονίζουμε ότι η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
 Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/θμια και ΠΕ02.50 στη Β/θμια) δηλώνονται, κατάσειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.
Για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50 – ΤΕ16.50, ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50, δηλώνονται, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα:https://opsyd.sch.gr/),κατάσειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σηςκατάσειρά προτεραιότητας.

11/7/16

Απο αύριο και για μια εβδομάδα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των αναπληρωτών

Μέσα σε διάστημα 7 ημερών και συγκεκριμένα από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 28  ειδικοτήτων να καταθέσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Η πρόσκληση αφορά τους  ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01. 
Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης φέτος και για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.
 Σημειώνεται ότι : α) Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης. β)Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύναται να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια(κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).
 Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι από το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

9/7/16

Προθεσμία για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ θα υποβάλλονται στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016  μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και επιθυμούν να αποσπαστούν σε κενές λειτουργικές θέσεις (Γενικής Αγωγής & ΣΜΕΑΕ) για το διδακτικό έτος 2016-17.
Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί στην αίτησή τους θα πρέπει να αναγράφουν τους εξαιρετικά σοβαρούς λόγους για τους οποίους αιτούνται την απόσπαση καθώς και να προσκομίζουν τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, που θα αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς. 

8/7/16

Προθεσμίες για δήλωση μετάθεσης - οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και την έκδοση της με αρ. πρωτ. 110606/06-07-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16- Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», το Συμβούλιο επαναπροσδιορίζει  τις κενές οργανικές θέσεις  και για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/97, άρθρο 13 παρ.2 και 7, μπορούν να υποβάλουν δήλωση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας.
 Δήλωση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης υποβάλλουν: 
 1. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης το Δεκέμβριο του 2015
 2. Όσοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν από το εξωτερικό μέχρι τις 31-8-2016 και υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης το Δεκέμβριο του 2015.
 3. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις
Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες..
Στο σημείο αυτό επαναπροσδιορίζονται οι κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
Για να δείτε τις κενές οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων πατήστε εδώ
 • Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης 

 • Δήλωση Μετάθεσης Εντός ΠΥΣΠΕ
 • 6/7/16

  Απόφαση κατανομής οργανικών θέσεων ειδικοτήτων (ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ11)


  Διαβάστε εδώ την απόφαση και δείτε τις νέες οργανικές θέσεις

  Σχολικές μονάδες με οργανικές υπεραριθμίες

  Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν οργανική υπεραριθμία, όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, να υποβάλουν θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας  και δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων, από την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 μέχρι την Παρασκεύη 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996. 

  Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget