" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής6/6/18

Οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ-05, ΠΕ-07, ΠΕ-08, ΠΕ-86 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων από την Πέμπτη 7 Ιουνίου έως την Τρίτη 12 Ιουνίου και ώρα 14.30. 
Δείτε στις παρακάτω υπερσυνδέσεις οδηγίες, το ΦΕΚ με τις οργανικές θέσεις και τη δήλωση προτίμησης.

4/6/18

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε. και καταγγελία των αιρετών

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι οι μεταβολές των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ. 10/77657/Δ1/14-05-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/18-05-2018) θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι κατά τη διαδικασία των ετήσιων μεταβολών (τοποθετήσεων και βελτιώσεων) 2018.
Ως αιρετοί καταγγείλαμε τις παλινωδίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  που μια τόσο σοβαρή διαδικασία όπως αυτή των υπηρεσιακών μεταβολών την αντιμετώπισε με πρωτοφανή προχειρότητα! Ευτέλισε μια διαδικασία που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ενιαίο πλαίσιο για όλη την Ελλάδα. Αντί αυτού,  παρουσιάστηκε έως σήμερα το φαινόμενο άλλα ΠΥΣΠΕ να έχουν λάβει υπόψη τους τις φετινές μεταβολές των σχολικών μονάδων και άλλα όχι!
Οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας
Μένη Καραβά
Κία Ζέρβα

31/5/18

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και για Δασκάλους που διδάσκουν Φυσική Αγωγή

Το ερωτηματολόγιο της παρακάτω υπερσύνδεσης αποτελεί μέρος της έρευνας της διδακτορικής διατριβής του συναδέλφου Μαντζιούκα Παναγιώτη και φέρει τον τίτλο: «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής  ως προς την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτισμική ετερότητα» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) καθώς και σε δασκάλους (ΠΕ 70) που τους έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής κυρίως στα ολιγοθέσια σχολεία. Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, περιέχει 19 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με εξαβάθμια κλίμακα Likert) και δίνετε μια απάντηση. Καμία απάντηση δε θεωρείται λανθασμένη.
Όσοι θέλουμε, απαντάμε στο ερωτηματολόγιο και βοηθάμε τον συνάδελφο στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  
Για να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο κάνετε κλικ στην παρακάτω υπερσύνδεση. 

25/5/18

Νέα προθεσμία μετά από ανάκληση των πράξεων των οργανικών υπεραριθμιών και των οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Επειδή συμμερίζομαι την αγωνία σας για την αναστάτωση που προέκυψε από την εγκύκλιο που απέστειλε χθες το Υπουργείο Παιδείας, σας ενημερώνω ότι, δυστυχώς, δεν την ανακάλεσε με αποτέλεσμα οι διαδικασίες οργανικών υπεραριθμιών και οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων να ανακληθούν και να ξεκινήσουν από την αρχή.
Γι' αυτόν τον λόγο συνεδριάσαμε σήμερα, εκτάκτως, με θέμα τον προσδιορισμό των επικαιροποιημένων οργανικών κενών και τη διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών και από σήμερα έως την Τετάρτη 30 Μαΐου  2018, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, θετική ή αρνητική δήλωση οργανικής υπεραριθμίας.

Οι σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

7/Θ 6ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3 υπεραριθμίες
6/Θ 11ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 υπεραριθμίες
8/Θ 12ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 υπεραριθμίες

Β. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

1/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 υπεραριθμία

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

2/Θ 12ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 υπεραριθμίες
2/Θ 33ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
5/Θ 2ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία

Β. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

3/Θ 2ο ΝΗΠ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
1/Θ ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
1/Θ ΝΗΠ. ΣΥΚΙΩΝ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 υπεραριθμία
Όσον αφορά τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης θα σας ενημερώνω αμέσως μετά από κάθε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

Πάντα στη διάθεσή σας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση καθώς και για οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία χρειαστείτε.